Om rådet

Råd til den bedste kunst i Svendborg

Tekst: Anna Pia Holmgaard.
Svendborgs nye, kommunale billedkunstråd skal rådgive og hjælpe politikere og byplanlæggere med at vælge den rette udsmykning til byggerier og pladser i det offentlige rum. I sparetider er der fokus på hver eneste krone – og det er vigtigt at vi får den bedste kunst for de penge, der er til rådighed, siger formand Jørn Svendsen, Skulpturstøberiet.

Det kan godt være lidt uheldigt, hvis politikere – ud over at bedrive politik – skal indkøbe kunst til – for offentlige midler. Det mener i hvert fald Statens Kunstråd, der som i andre kommuner har betalt halvdelen af budgettet for Svendborg Kommunes nye, lokale billedkunstråd.

Rådet går i luften med hjemmeside og arrangementer og bliver på den måde synlige i byens og kommunens liv.
Tanken bag billedkunstrådene er, at de skal være den faglige, kunstkyndige, uvildige sparring, som politikere og embedsmænd skal bruge fremover, når der købes kunst. Rådet skal desuden arbejde for at fremme kvaliteten i kunsten i det offentlige rum.