Svendborg Billedkunstråd har i forbindelse med lukningen af Skårup Seminarium fået tilsagn fra Statens Kunstfond om, at de kunstværker, der er deponeret på seminariet, kan forblive i kommunen, såfremt andre af kommunens institutioner er interesseret i at huse disse.

Det drejer sig om tre sammenhørende oliemalerier af Jens Andersen (1994), to vægobjekter i malet stål af Jørgen Henriksen (1995), to tekstilbaner af hhv. Lise Gry Kristiansen (1988) og Anne Møller Fabricius (1990) og endelig en granitskulptur af Ole Christensen (1967).

Ved interesse rettes henvendelse til rådets sekretær, kulturkonsulent Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020