Vision

Billedkunstrådet i Svendborg er støttet af Statens Kunstråd og Svendborg Kommune.

Rådet arbejder for at:

  • Billedkunsten (billede, skulptur, installation) markerer Svendborg som en kommune, der prioriterer kunst i udvikling af kulturpolitikken.
  • Billedkunsten sammen med øvrige kunstområder og kulturliv udfordrer og fornyer den lokale samfundsdebat.
  • Billedkunsten giver identitet, noget vi kan være stolte af i Svendborg.
  • Rådet skal være rådgivende for kommunen i billedkunstspørgsmål og tage initiativer, der fremmer billedkunsten. Rådet skal inspirere, forny og udvikle billedkunsten lokalt i et bredt samarbejde med andre kunstnere og institutioner med flere.
  • Rådet skal høres i større kommunale anlægsarbejder, hvor billedkunst indgår og arbejde for at højne den kunstneriske kvalitet af billedkunst i det offentlige rum.

Rådets faste opgaver:

  • Rådgive / høres ved udsmykninger i forbindelse med nye kommunale byggerier.
  • Rådgive / høres i kommunale projekter, hvor der indgår billedkunst. Rådets holdning er følgende (red. uddrag af høringssvar):
  • ”Kunstneriske indslag i lokalplaner (f.eks. Tankefuld-projektet) skal være så gode og sammenhængende med arkitektur og brug, at området kan defineres som “grønt og kønt”. De visuelt-æstetiske og kunstneriske elementer skal fremstå som en integreret del af de fysiske omgivelser og ikke som påsatte, dekorative elementer. Kunstværkerne bør også tage højde for stedets særlige betingelser, og bidrage til områdets samlede muligheder for gode oplevelser”.
  • Uddeling af billedkunstpris ( ændret med virkning fra 2010. Pristildelinger er samlet i en Kulturpris og en Ungdomstalentpris)